< Terug naar nieuwsberichten

Fysiotherapie de Essen behaalt kwaliteits audit HKZ

Fysiotherapie de Essen behaalt kwaliteits audit HKZ
Kwaliteit, 24 september 2017
Kwaliteit bij Fysiotherapie de Essen
Kwaliteit van zorg is een belangrijk item bij Fysiotherapie de Essen. Wij vinden namelijk dat ieder mens zich zo goed mogelijk moet kunnen bewegen in zijn of haar omgeving. Bewegen is namelijk van levensbelang. Het bieden van aantoonbaar kwalitatief hoogwaardige zorg is daarbij onmisbaar.
Binnen Fysiotherapie de Essen staat de kwaliteit op drie pijlers, te weten:
  • Vakinhoudelijke kwaliteit
  • Kwaliteit van de organisatie
  • Cliënt tevredenheid
Dat we vakinhoudelijke kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan blijkt wel uit het feit dat alle fysiotherapeuten die bij Fysiotherapie de Essen in vaste dienst zijn een specialisatie op master niveau dienen te hebben, of hiervoor in opleiding moeten zijn. Dit stelt ons in staat om in ons dagelijkse werk wetenschappelijk onderbouwde keuzes te maken waar onze cliënten wat aan hebben. Iedere dag weer voelen wij ons verantwoordelijk voor onze cliënten, en willen wij hen de best mogelijke diagnostiek en de best mogelijke behandeling bieden. Continue bij- en nascholing doen we niet omdat het moet, maar omdat we het leuk vinden om ons te ontwikkelen binnen ons vakgebied.
Om de kwaliteit van onze organisatie te borgen laten wij jaarlijks vrijwillig een HKZ audit uitvoeren. De HKZ audit staat voor ‘Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector’ en wordt uitgevoerd door een onafhankelijke instelling. Met ons HKZ-keurmerk laten wij zien dat we serieus werk maken van kwaliteit van zorg en dat we voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door cliënten, professionals en relevante stakeholders. We laten zien dat we intern de zaken goed op orde hebben, de klant centraal stellen en voortdurend werken aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.
De cliënt tevredenheid wordt in onze praktijk doorlopend gemonitord door de onafhankelijke instantie Qualiview. Deze organisatie stuurt onze uitbehandelde cliënten een email en biedt hen de mogelijkheid om anoniem de behandelend therapeut, het therapeutisch proces en de praktijk te beoordelen. De afgelopen jaren krijgen we van onze cliënten gemiddeld een rapportcijfer 9, iets waar we vanzelfsprekend erg blij mee zijn.

< Terug naar nieuwsberichten