slidepix14

Fysiotherapie voor ouderen

Ouderen Fysiotherapie

Fysiotherapie bij ouderen

Fysiotherapie bij ouderen richt zich op het behandelen van ouderen met soms meervoudige gezondheidsproblemen. Fysiotherapeuten die ouderen behandelen hebben kennis van ouderdomsziekten en de daarbij passende fysiotherapeutische behandeling. Bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, de ziekte van Parkinson, dementie of een ongeval met als gevolg een heupfractuur.

Fysiotherapie bij ouderen:

  • verbetert uw lichamelijk functioneren en voorkomt verdere achteruitgang. Hierdoor blijft u zo zelfstandig mogelijk in uw dagelijkse functioneren.
  • draagt zorg voor preventie, adviseren en begeleiden van gezinsleden, andere zorgverleners en uw mantelzorger.
  • begeleidt u verder wanneer u ontslagen wordt uit het ziekenhuis of revalidatiecentrum.
  • begeleidt  en adviseert u wanneer u afhankelijk wordt van hulpmiddelen bijvoorbeeld als u slecht ter been wordt.
  • geeft informatie over valpreventie.
Binnen Fysiotherapie de Essen begeleidt Nathalie Kip Senior Fit, een actieve training voor ouderen en verzorgt Jeroen Busch de valpreventie. Al onze fysiotherapeuten hebben de kennis om ouderen met een indicatie voor fysiotherapie te onderzoeken en te behandelen. Waar nodig, en na overleg met de client bundelen wij de kennis van onze fysiotherapeuten en treden wij in contact met een behandelend arts.

Neem voor meer informatie contact op met de praktijk.
 

Bel ons