slidepix14

Maak online een afspraak

Fysiotherapie de Essen Oldenzaal & Rossum

Wat is fysiotherapie?

Fysiotherapie is het toepassen van therapeutische vaardigheden om de ongestoorde en pijnvrije functie van het menselijk bewegingsapparaat te optimaliseren. Hierdoor kan de unieke mens optimaal functioneren in zijn of haar omgeving. 
Het bewegingsapparaat omvat spieren, gewrichten, banden, zenuwen etcetera. Fysiotherapie richt zich met name op mensen die door allerlei oorzaken zoals ziekte, ongeval, sportblessures, arbeidsgerelateerde klachten, ouderdom of een operatie, niet goed meer in staat zijn om te bewegen. U heeft sinds 2006 geen verwijzing van huisarts, specialist of tandarts nodig voor reguliere fysiotherapie.

De moderne fysiotherapie sluit aan bij de huidige definitie van gezondheid, opgesteld door Machteld Huber: 'Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven'

Wat doet een fysiotherapeut?

Bij de eerste afspraak vormt de fysiotherapeut een zo volledig mogelijk beeld van uw klachten door een vraaggesprek en een onderzoek. Op basis hiervan wordt een behandelplan opgesteld aan de hand waarvan u wordt behandeld. Bij de behandeling houden we rekening met uw wensen en verwachtingen, onze ervaring en wetenschappelijke kennis.
De fysiotherapeut kan u op verschillende manieren helpen. Globaal zijn er de volgende behandelingen : bewegingstherapie, massage, informeren & adviseren en er kan gebruik gemaakt worden van technologische mogelijkheden. Daarnaast zorgt de fysiotherapeut voor preventief advies, voorlichting en begeleiding om herhaling of verergeren van klachten te voorkomen.

1 Bewegingstherapie: Het beter laten bewegen van stijve gewrichten en zenuwen. Doel van bewegingstherapie is het vergroten van de pijnvrije bewegingsmogelijkheid van delen van het lichaam.

2 Oefentherapie en training:  Oefentherapie is een belangrijke component binnen de fysiotherapie. Zo kan er gewerkt worden aan het bewust worden van het houdings- en bewegingspatroon, maar ook getraind worden op spierversterking, stabiliteit en coordinatie. Binnen Fysiotherapie de Essen maken we gebruik van een rijk uitgeruste en moderne sportruimte.

3 Massage: kan een goed middel zijn tegen pijn en stijfheid. Het bevordert de bloedsomloop in weefsels en vermindert de spierspanning. Over het algemeen is massage slechts een onderdeel van de behandeling. In combinatie met andere elementen kan het gewenste effect beter en sneller bereikt worden.

4 Ontspanningstherapie: 'Een gezonde geest in een gezond lichaam'. Deze tekst van dichter Juvenalis geeft aan dat lichaam en geest één zijn en elkaar wederkerig beinvloeden. Lichamelijke klachten kunnen voortkomen uit mentale spanningen en kunnen met ontspanningstherapie behandeld worden. Hartcoherentie en ademhalingstherapie zijn hier voorbeelden van.

5 Informeren & adviseren: De fysiotherapeuten van Fysiotherapie de Essen zijn allemaal hoog opgeleid en hebben de kennis en de kunde in huis om samen met u tot een optimaal resultaat te komen. Met onze uitgebreide kennis van het lichaam en diverse klachten kunnen we u optimaal informeren en adviseren over uw klacht en het beloop hiervan.

6 Technologische mogelijkheden: In de fysiotherapie bestaan tal van technologische hulpmiddelen. Binnen Fysiotherapie de Essen worden deze mogelijkheden ingezet bij zowel diagnostiek als behandeling. Zo behoort bijvoorbeeld het maken van een echo tot de mogelijkheden. Hiermee kan schade aan weefsels worden vastgesteld. Ook kan met hartcoherentie worden bepaald onder welke omstandigheden u gespannen bent en kan dit getraind worden. Met de RugScan met de Spinal Mouse is het mogelijk inzicht te geven in de functie van de wervelkolom. Het inzetten van speltechnologie (gaming) en het gebruik van apps kan een bijdrage leveren aan het oplossen van uw gezondheidsprobleem.
 

 

 

 

 


Therapeut

Jeroen Busch

Jeroen Busch