slidepix14

Maak bewegen weer kinderspel!

Peuter Gym Oldenzaal

Maak bewegen weer kinderspel!
Bewegen is voor mensen uit alle leeftijdscategorien van belang, dat is bekend. Bewegen bij kinderen is misschien nog wel belangrijker, zij staan nog aan de basis van de ontwikkeling van allerlei processen in het lichaam.

Verantwoord bewegen met plezier
Fysiotherapie de Essen wil met Peuter Gym een programma bieden dat staat voor verantwoord en leuk bewegen voor kinderen in de peuter leeftijd. Dit doen we door de kinderen in een veilige omgeving te laten bewegen, waarbij de gym wordt gegeven door een master kinderfysiotherapeut.
Voorafgaand aan de deelname aan Peuter Gym wordt er een screening en intake gedaan door de master kinderfysiotherapeut, waarbij de motorische ontwikkeling van het kind in kaart wordt gebracht.

Doelgroep
Kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar.

Practisch
Peuter Gym vindt wekelijks plaats in kleine groepjes van 4-6 kinderen zodat optimale begeleiding door onze master kinderfysiotherapeut gewaarborgd blijft. De Peuter Gym wordt gegeven bij Fysiotherapie de Essen op de afdeling kinderfysiotherapie, op vrijdagen van 9.30-10.30. Wil je graag een ander tijdstip? Geeft dit dan aan, bij voldoende animo kan er mogelijk een extra moment worden ingepland.

Kosten
€35 per maand, indien er sprake is van een fysiotherapeutische indicatie dan kan de peuter gym onder bepaalde voorwaarden worden vergoed. 

Door wie
Peuter Gym wordt door onze master kinderfysiotherapeut Evelien Muskee gegeven.
Opgeven kan via evelien@fysiotherapiedeessen.nl  of per telefoon.


 

Afspraak maken? Bel ons