Huisregelement

Huisreglement van Fysiotherapie De Essen

 

 1. Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.  
 2. Het is verboden te roken in de praktijk.
 3. Praktijk voor Fysiotherapie De Essen is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van zich in dit gebouw of binnen directe omgeving van dit gebouw bevindende eigendommen/bezittingen van bezoekers.
 4. U dient op tijd aanwezig te zijn voor uw afspraken.
 5. U dient bij de eerste afspraak/screening uw legitimatiebewijs mee te nemen.
 6. Bij verhindering van een afspraak dient u deze minimaal 24 uur van te voren af te melden. Wij zijn genoodzaakt om niet op tijd geannuleerde behandelingen bij u in rekening te brengen.
 7. Gebruik van mobiele telefoons is ongewenst i.v.m. verstoring van de behandeling.
 8. Bij iedere behandeling dient u uw afsprakenkaartje mee te nemen.
 9. U dient gewassen/hygiënisch te zijn voor iedere behandeling.
 10. Wanneer u reeds een afspraak heeft, hoeft u zich niet meer te melden bij de receptie, maar kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen.
 11. Wanneer u 10 minuten na het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door de therapeut gehaald bent, meldt u dan s.v.p. bij de receptie of gebruik de bel.
 12. De praktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, die zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.
 13. In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.
 14. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding. U bent zelf verantwoordelijk voor voldoende vergoeding. Voor het deel waarvoor u niet verzekerd bent krijgt u een factuur. 
 15. Alle fysiotherapeuten die werken in de praktijk voor Fysiotherapie De Essen zijn geregistreerd in het Bigregister en in het Centraal Kwaliteitsregister. Dit geldt ook voor alle verbijzonderingen/ specialisaties.
 16. De praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF. Informatie hierover vindt u in de wachtkamer en op onze website.
 17. De praktijk houdt zich aan de privacyregeling zoals vastgelegd in de modelregeling Fysiotherapeut-Patiënt, welke is overeengekomen tussen de Nederlandse patiënten-/consumentenfederatie en het KNGF.
 18. De praktijk hanteert de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor meer informatie over dit onderwerp, zie website.
 19. De praktijk hanteert de Wet op Geneeskundig Behandelovereenkomst (WGBO). Voor meer informatie over dit onderwerp, zie website.
 20. U heeft recht op inzage in uw dossier en het ontvangen van een afschrift van gegevens daarover. Hieraan zijn kosten verbonden. De kosten zijn te vinden op de tarievenlijst. (eenvoudige korte rapportage)
 21. U heeft de betalingsvoorwaarden ontvangen en gaat daarmee akkoord. De tarieven worden aangegeven in de wachtkamer en op onze website.
 22. U dient te allen tijde de instructies van de medewerkers van Fysiotherapie de Essen op te volgen.
 23. De praktijk levert geanonimiseerde data over behandelingen aan, aan de Landelijke Database Fysiotherapie met als doel de kwaliteit van de fysiotherapie inzichtelijk te maken. Met het aangaan van een behandeling gaat u hiermee akkoord. U kunt bij uw fysiotherapeut bezwaar maken tegen de dataverzameling, deze zal er dan voor zorgen dat uw data niet aangeleverd zal worden.
 24. Bij het aangaan van een behandeling gaat u akkoord met het huisreglement. 


  Huisreglement voor het gebruik van de oefenzaal 

 

 1. De oefenruimte alleen met schone schoenen, bij voorkeur zaalsportschoenen, betreden.  
 2. U dient alle aanwijzingen van de fysiotherapeut op te volgen
 3. De praktijk is niet verantwoordelijk voor evt. letsel ontstaan in de oefenzaal. 
 4. Neem een handdoek mee.
 5. Laat geen waardevolle zaken onbeheerd achterlaten.