Maak een afspraak met een gespecialiseerde fysiotherapeut Bel ons nu


Long klachten

Heb jij een longaandoening zoals COPD? Heb jij longkanker (gehad)? Fysiotherapie de Essen helpt jou met de juiste therapie op weg. Onze collega's Nathalie Kip en Marjan Oude Nijhuis zijn geregistreerd long therapeut bij Chronisch ZorgNet. Zij verzorgen training en revalidatie voor mensen met long aandoeningen. In geval van longkanker wordt samengewerkt met onze oncologiefsiotherapeut i.o, Ilse Kelder. Op deze manier kunnen wij jou de zorg bieden die je verdient. Wil je meer weten over long aandoeningen? Lees dan hieronder de tekst van Chronisch ZorgNet.  Een afspraak maken kan via 0541-518016


COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) is een longziekte waarbij de longen beschadigd zijn. Het is een verzamelnaam voor:

  • Chronische bronchitis: bij chronische bronchitis zijn de bronchiën langdurig ontstoken. Als de bronchiën ontstoken en/of geïnfecteerd zijn, wordt er overtollig slijm aangemaakt. Hierdoor wordt de luchtstroom in en uit de longen beperkt, wat leidt tot overmatig hoesten en moeite met ademhalen.
  • Longemfyseem: dit is een chronische aandoening waarbij de longblaasjes verloren gaan. Longblaasjes zijn nodig om zuurstof op te nemen. Wanneer er minder longblaasjes zijn, kan het lichaam minder zuurstof opnemen. Dit zorgt voor onder andere kortademigheid en benauwdheid.

Veelvoorkomende klachten bij COPD zijn: chronisch hoesten, kortademigheid, benauwdheid, vermoeidheid, verminderde inspanningsmogelijkheden, toenemende moeite met dagelijkse handelingen zoals wandelden op het tempo van leeftijdsgenoten, traplopen, huishoudelijke taken of het uitvoeren van hobby of werk.

Maatschappelijke impact 

In Nederland hebben ongeveer 600.000 mensen COPD. Jaarlijks komen er ruim 10.000 mensen met chronische bronchitis en 27.000 mensen met longemfyseem bij. De voorspelling is dat het absolute aantal patiënten met COPD tot 2040 met 36% zal stijgen. Momenteel is COPD de vijfde meest voorkomende doodsoorzaak in Nederland, met een stijgend aantal sterfgevallen gedurende de laatste jaren. De zorgkosten van COPD bedragen in Nederland circa 1 miljard euro per jaar (in 2015).

Ruim één derde (37%) van de patiënten met COPD is deels of volledig arbeidsongeschikt. Daarnaast lopen deze patiënten een verhoogd risico op ziekenhuisopnames en heropnames ten gevolge van longaanvallen. Meer dan 50% van de patiënten met COPD wordt binnen één jaar na ontslag weer opgenomen. Dit leidt tot hoge maatschappelijke kosten in Nederland, welke zijn geschat op 415 miljoen euro per jaar (in 2013).  (uit concept richtlijn COPD KNGF 2019)  

Beïnvloeden van risicofactoren 

Roken is de belangrijkste oorzaak van het chronisch ontstekingsproces in de longen. Roken is verantwoordelijk voor 40-60% van COPD-ontwikkeling. Daarnaast kunnen ook andere oorzaken dit ontstekingsproces veroorzaken, zoals onder andere oorzaken luchtvervuiling (op het werk, binnen- en buitenshuis) en genetische factoren. Factoren als erfelijkheid, andere ziektes en het aantal longaanvallen hebben grote invloed op het beloop, maar zijn niet altijd direct te beïnvloeden. 

Veel leefstijlfactoren zoals roken, voeding en beweging hebben invloed op zowel het ontstaan als het verloop van COPD en de eventuele comorbiditeiten. Stoppen met roken, de juiste medicijnen, goede voeding en voldoende beweging zijn factoren die wél zelf te beïnvloeden zijn. Deze leefstijlfactoren zijn daarom een van de belangrijke aandachtspunten in de behandeling bij een Chronisch ZorgNet therapeut. (tekst Chronisch ZorgNet)


Therapeuten

Nathalie Kip

Nathalie Kip

Marjan Oude Nijhuis

Marjan Oude Nijhuis

 

Maak een afspraak met een gespecialiseerde fysiotherapeut Bel ons nu